Vandaag geopend van 09:30 t/m 18:00

Dit blok laten staan! Bevat een lijntje om de header op te delen.

Bezoek van Stichting Hulphond

Bezoek van Stichting Hulphond

GroenRijk Den Bosch draagt stichting Hulphond Nederland een warm hart toe. Deze stichting  helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Ze hebben  ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden

De gelden voor de opleiding en inzet van de hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes. 

Stichting Hulphond komt op enkele zaterdagen naar ons tuincentrum om het werk wat ze doen onder de aandacht te brengen. Kom eens langs voor informatie en u kunt dan ook allerlei vragen stellen.

De vrijwilligers zullen op de zaterdagmiddagen aanwezig zijn

Wij denken: een heel  goed doel !!

Data: , en